THỊ TRƯỜNG XĂNG DẦU THẾ GIỚI 3 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 VÀ DỰ BÁO

THỊ TRƯỜNG XĂNG DẦU THẾ GIỚI 3 THÁNG ĐẦU NĂM 2022  VÀ DỰ BÁO

Thị trường xăng dầu thế giới 3 tháng đầu năm 2022 biến động rất mạnh, giá lên mức cao nhất kể từ tháng 7 năm 2008. Giá dầu tăng mạnh do xung đột giữa Nga và Ukraine, làm tăng thêm những lo ngại về nguồn cung dầu gián đoạn.
 
Phân tích thị trường xăng dầu 3 tháng đầu năm 2022, phân tích xu hướng diễn biến giá, sản xuất, xuất nhập khẩu và đưa ra dự báo...
Những yếu tố tác động đến xu hướng giá xăng dầu...
Dự báo xu hướng nhập khẩu dầu thô của các nước...
Dự báo nguồn cung, nhu cầu, giá xăng dầu trong thời gian tới...
NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH
I.Thị trường quốc tế
1. Diễn biến giá xăng dầu thế giới
2. Nguồn cung dầu
- Nguồn cung dầu của các nước trong khối OPEC tháng 3 năm 2022
- Nguồn cung dầu của các nước ngoài khối OPEC tháng 3 năm 2022
3. Nhu cầu dầu
+ Nhập khẩu dầu thô của thị trường Châu Á
- Thị trường Ấn Độ
- Thị trường Trung Quốc
+ Nhu cầu dầu từ các nước OECD Châu Âu
+ Dự báo nhu cầu năm 2022 ở những nước tiêu thụ chủ chốt
II.Thị trường trong nước
1. Diễn biến giá xăng dầu 3 tháng đầu năm 2022
2. Nhập khẩu xăng dầu tháng 02 và 02 tháng năm 2022
3. Xuất khẩu xăng dầu tháng 02 và 02 tháng năm 2022
III. Dự báo
- Giá dầu đang chịu tác động từ những yếu tố...
- Phân tích, dự báo xu hướng giá dầu của một số tổ chức quốc tế...
- Dự báo giá dầu...
DANH MỤC BIỂU ĐỒ, BẢNG
BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 1: Giá dầu WTI, Brent, xăng RON 92 3 tháng năm 2022
Biểu đồ 2: Nguồn cung dầu của thế giới và OPEC tháng 3 năm 2022
Biểu đồ 3: Sản lượng dầu mỏ hàng tháng của Nga năm 2022
Biểu đồ 4: Giá bán lẻ xăng dầu trong nước 3 tháng năm 2022
BẢNG
Bảng 1: Sản lượng dầu thô của 13 nước OPEC tháng 02/2022
Bảng 2: Dự báo nguồn cung của các nước ngoài OPEC năm 2022
Bảng 3: Dự báo nhu cầu dầu thế giới năm 2022
Bảng 4: Nhập khẩu xăng dầu tháng 02 và 02 tháng năm 2022
Bảng 5: Xuất khẩu xăng dầu tháng 02 và 02 tháng năm 2022

QUÝ KHÁCH QUAN TÂM, VUI LÒNG NHẤN VÀO ĐƯỜNG LINK SAU ĐÂY:

THỊ TRƯỜNG XĂNG DẦU THẾ GIỚI 3 THÁNG ĐẦU NĂM 2022: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG TỚI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM VÀ DỰ BÁO

  

 

Nguồn: VITIC

Đọc nhiều trong tuần