Tin MXV sáng 31/3: Kim loại quý lên ngôi khi đồng USD suy yếu

Tin MXV sáng 31/3: Kim loại quý lên ngôi khi đồng USD suy yếu

Sắc xanh bất ngờ áp đảo hoàn toàn bảng giá 31 mặt hàng đang liên thông trực tiếp với thế giới tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, giúp cho chỉ số MXV-Index phục hồi mạnh 2,3% lên 2.957,6 điểm, sau 2 phiên giảm liên tiếp đầu tuần.

Đọc nhiều trong tuần

Hàng hóa phái sinh là gì?
Hàng hóa phái sinh là gì?

Phái sinh là một hợp đồng giữa hai bên xác định các điều kiện (đặc biệt là ngày tháng, giá trị kết quả và các định nghĩa của các biến cơ sở, nghĩa vụ hợp đồng của các bên, và số t…