Trước 'bão' giá vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng chỉ đạo nóng

Trước 'bão' giá vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng chỉ đạo nóng

Theo Bộ Xây dựng, một số địa phương công bố chậm giá xây dựng, chỉ số giá xây dựng theo quý và chưa sát với giá thị trường.
Bộ cũng đề nghị đối với các loại vật liệu chủ yếu, có biến động nhiều; địa phương tổ chức xác định, công bố giá vật liệu xây dựng, hàng tháng, đáp ứng yêu cầu quản lý chi phí đầu tư xây dựng, hợp đồng xây dựng.
 
Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành về việc xác định, công bố giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình, chỉ số giá xây dựng.
Theo Bộ Xây dựng, một số địa phương công bố chậm giá xây dựng, chỉ số giá xây dựng theo quý và chưa sát với giá thị trường. Nhiều danh mục công bố còn thiếu một số vật liệu xây dựng chủ yếu. Tình trạng này còn kéo dài sẽ gây khó khăn, vướng mắc cho công tác lập, quản lý chi phí đầu tư xây dựng, hợp đồng xây dựng của các chủ thể liên quan, ảnh hưởng tiến độ thực hiện và công tác giải ngân của các dự án.
Để tháo gỡ các khó khăn trong hợp đồng xây dựng, Bộ đề nghị các địa phương chỉ đạo sở xây dựng công bố chỉ số giá xây dựng, giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình trên địa bàn.
Ngoài ra, các địa phương phải bám sát diễn biến của thị trường xây dựng để kịp thời cập nhật, điều chỉnh công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng cho phù hợp mặt bằng giá thị trường, tránh các hiện tượng "đầu cơ, thổi giá".
Bộ cũng đề nghị đối với các loại vật liệu chủ yếu, có biến động nhiều; địa phương tổ chức xác định, công bố giá vật liệu xây dựng, hàng tháng, đáp ứng yêu cầu quản lý chi phí đầu tư xây dựng, hợp đồng xây dựng.
Đối với dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, các Sở Xây dựng và đơn vị liên quan phải tổ chức thực hiện kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ về quản lý đầu tư.
Đồng thời, các địa phương cũng cần chỉ đạo sở xây dựng thường xuyên rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình áp dụng và đề xuất giải pháp, báo cáo Bộ để được hướng dẫn, tháo gỡ kịp thời.

Nguồn: tienphong.vn

Đọc nhiều trong tuần