USDA dự báo thương mại gạo thế giới năm 2021 và 2022 (báo cáo tháng 5/2022)

USDA dự báo thương mại gạo thế giới năm 2021 và 2022 (báo cáo tháng 5/2022)

Dưới đây là báo của USDA cập nhật dự báo về thương mại gạo thế giới.
 

(ĐVT: nghìn tấn)
 

Nguồn: Vinanet/VITIC (Theo USDA)

Đọc nhiều trong tuần

Lịch kinh tế
Lịch kinh tế

Lịch kinh tế cho biết các sự kiện kinh tế chính, các thông báo và tin tức sắp tới.