USDA dự báo thương mại gạo thế giới năm 2021 và 2022 (báo cáo tháng 5/2022)

USDA dự báo thương mại gạo thế giới năm 2021 và 2022 (báo cáo tháng 5/2022)

Dưới đây là báo của USDA cập nhật dự báo về thương mại gạo thế giới.
 

(ĐVT: nghìn tấn)
 

Nguồn: Vinanet/VITIC (Theo USDA)

Đọc nhiều trong tuần