Infographic: Xuất khẩu tôm Việt Nam 9 tháng đầu năm 2022

Infographic: Xuất khẩu tôm Việt Nam 9 tháng đầu năm 2022

Tháng 9/2022, XK tôm Việt Nam đạt 349 triệu USD, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2021. Lũy kế 9 tháng đầu năm, giá trị XK đạt 3,4 tỷ, tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái.

Infographic Xuất khẩu tôm Việt Nam 9 tháng đầu năm 2022

Nguồn: Vasep

Đọc nhiều trong tuần