Infographic: Xuất khẩu tôm Việt Nam 9 tháng đầu năm 2022

Infographic: Xuất khẩu tôm Việt Nam 9 tháng đầu năm 2022

Tháng 9/2022, XK tôm Việt Nam đạt 349 triệu USD, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2021. Lũy kế 9 tháng đầu năm, giá trị XK đạt 3,4 tỷ, tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái.

Infographic Xuất khẩu tôm Việt Nam 9 tháng đầu năm 2022

Nguồn: Vasep

Đọc nhiều trong tuần

Hàng hóa phái sinh là gì?
Hàng hóa phái sinh là gì?

Phái sinh là một hợp đồng giữa hai bên xác định các điều kiện (đặc biệt là ngày tháng, giá trị kết quả và các định nghĩa của các biến cơ sở, nghĩa vụ hợp đồng của các bên, và số t…