Nhập khẩu thức ăn gia súc chủ yếu từ Achentina, Brazil và Mỹ

Nhập khẩu thức ăn gia súc chủ yếu từ Achentina, Brazil và Mỹ

Trong 9 tháng năm 2022 nhập khẩu nhóm hàng thức ăn gia súc và nguyên liệu đạt gần 4,07 tỷ USD, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2021.
Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu nhóm hàng thức ăn gia súc và nguyên liệu về Việt Nam tháng 9/2022 giảm 28,2% so với tháng 8/2022 và giảm 0,2% so với tháng 9/2021, đạt 411,55 triệu USD.
Tính chung trong 9 tháng năm 2022 nhập khẩu nhóm hàng này đạt gần 4,07 tỷ USD, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2021.
Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu nhiều nhất từ thị trường Achentina, chiếm 30,9% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt trên 1,25 tỷ USD, giảm nhẹ 1,5% so với cùng kỳ năm 2021; trong đó riêng tháng 9/2022 đạt 161,13 triệu USD, giảm 11,5% so với tháng 8/2022 nhưng tăng 27% so với tháng 9/2021.
Đứng thứ 2 là thị trường Brazil chiếm tỷ trọng 20,4%, đạt trên 831 triệu USD, tăng mạnh 80,4% so với cùng kỳ; riêng tháng 9/2022 nhập khẩu từ thị trường này đạt 64,26 triệu USD, giảm mạnh 51% so với tháng 8/2022 và giảm 7,4% so với tháng 9/2021.
Tiếp đến thị trường Mỹ trong tháng 9/2022 nhập khẩu giảm 24,3% so với tháng 8/2022 và giảm mạnh 40,9% so với tháng 9/2021, đạt 49,1 triệu USD; cộng chung cả 9 tháng đầu năm 2022 nhập khẩu từ thị trường này giảm 20,7% so với cùng kỳ năm 2021; đạt 505,26 triệu USD, chiếm 12,4% trong tổng kim ngạch.
Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu từ thị trường EU trong 9 tháng đầu năm 2022 tăng 15,6% so với 9 tháng đầu năm 2021, đạt 356,29 triệu USD; Nhập từ thị trường Đông Nam Á tăng 3,4%, đạt 279,01 triệu USD. 

Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu 9 tháng năm 2022

(Theo số liệu công bố ngày 11/10/2022 của TCHQ)

ĐVT: USD

Nhập khẩu thức ăn gia súc chủ yếu từ Achentina, Brazil và Mỹ

 

Nguồn: Vinanet/VITIC

Đọc nhiều trong tuần

Hàng hóa phái sinh là gì?
Hàng hóa phái sinh là gì?

Phái sinh là một hợp đồng giữa hai bên xác định các điều kiện (đặc biệt là ngày tháng, giá trị kết quả và các định nghĩa của các biến cơ sở, nghĩa vụ hợp đồng của các bên, và số t…