Quy định sửa đổi của EU về dư lượng một số hoạt chất thuốc trừ sâu trên một số sản phẩm

Quy định sửa đổi của EU về dư lượng một số hoạt chất thuốc trừ sâu trên một số sản phẩm

EU ban hành Quy định (EU) số 2022/1324, ngày 28/7/2022
EU ban hành Quy định (EU) số 2022/1324, ngày 28 / 7 / 2022 V/v sửa đổi Phụ lục II và III của Quy định (EC) số 396/2005 của Nghị viện Châu Âu và EU quy định dư lượng tối đa thuốc trừ sâu gồm các hoạt chất benzovindiflupyr, boscalid, fenazaquin, fluazifop-P, flupyradifurone, fluxapyroxad, fosetyl-Al, isofetamid, metaflumizone, pyraclostrobin, spirotetramat, thiabendazole và tolclofos-methyl trong hoặc trên một số sản phẩm trái cây tươi, rau củ đông lạnh, hột lấy dầu, ngũ cốc, các sản phẩm có nguồn gốc động vật…
EU ban hành Quy định (EU) số 2022/1324, ngày 28/7/2022
V/v sửa đổi Phụ lục II và III của Quy định (EC) số 396/2005 của Nghị viện Châu Âu và EU quy định dư lượng tối đa thuốc trừ sâu gồm các hoạt chất benzovindiflupyr, boscalid, fenazaquin, fluazifop-P, flupyradifurone, fluxapyroxad, fosetyl-Al, isofetamid, metaflumizone, pyraclostrobin, spirotetramat, thiabendazole và tolclofos-methyl trong hoặc trên một số sản phẩm trái cây tươi, rau củ đông lạnh, hột lấy dầu, ngũ cốc, các sản phẩm có nguồn gốc động vật…
Quy định có hiệu lực từ ngày 29/8/2022
Chi tiết code sản phẩm và mức độ các chất quy định có thể vào đường link sau để biết cụ thể:

Quy định sửa đổi của EU về dư lượng một số hoạt chất thuốc trừ sâu trên một số sản phẩm, ngày 28-7-022.docx

 

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và EU

Đọc nhiều trong tuần

Giá dầu thế giới hôm nay 10/9 tăng
Giá dầu thế giới hôm nay 10/9 tăng

Giá dầu phiên chiều 10/9 tăng, do các dấu hiệu nguồn cung thắt chặt ngày càng tăng trên thị trường Mỹ, sau khi cơn bão Ida tấn công làm giảm sản lượng, mặc dù cả hai loại dầu đ…