83% kim ngạch nhập khẩu từ châu Á

83% kim ngạch nhập khẩu từ châu Á

Các thị trường nhập khẩu lớn của Việt Nam ở châu Á như: Trung Quốc, Hàn Quốc, khu vực ASEAN, thị trường Đài Loan (Trung Quốc)…

83% kim ngạch nhập khẩu từ châu Á

Biểu đồ: T.Bình.
Cập nhật theo thị trường của Tổng cục Hải quan hết tháng 10 cho thấy, kim ngạch nhập khẩu cả nước đạt 303,35 tỷ USD, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm ngoái.
Đáng chú ý, riêng châu Á đạt 251,67 tỷ USD, tăng 14,5% và chiếm tới 83% tổng kim ngạch nhập khẩu cả nước.
Các thị trường nhập khẩu lớn ở châu Á như Trung Quốc, Hàn Quốc, khu vực ASEAN, thị trường Đài Loan (Trung Quốc)…
Với ưu thế này nên dễ dàng nhận thấy sự xuất hiện ở nhóm đầu của các thị trường châu Á đối với các nhóm hàng nhập khẩu lớn nhất.
Điển hình như: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 70,45 tỷ USD, tăng 16,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó thị trường Trung Quốc là 20,6 tỷ USD, tăng 17,7%; Hàn Quốc là 20 tỷ USD, tăng 23,2%; Đài Loan (Trung Quốc) với 9,62 tỷ USD, tăng 22,6%; Nhật Bản với 6,03 tỷ USD, tăng 30%…
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác đạt 37,83 tỷ USD, giảm 1,4% so với cùng kỳ năm trước. Trung Quốc tiếp tục là thị trường lớnnhất với 20,5 tỷ USD, dù giảm nhẹ 0,6%; tiếp theo là Hàn Quốc với 5,27 tỷ USD, tăng 3,3%; Nhật Bản với 3,55 tỷ USD, giảm 2,3%...
Nhóm hàng nguyên phụ liệu phục vụ ngành dệt may, da, giày (bao gồm: bông, xơ sợi dệt, vải các loại, nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày) đạt 23,83 tỷ USD, tăng 10,4%, so với cùng kỳ năm 2021.
Trung Quốc tiếp tục là thị trường dẫn đầu với 12,03 tỷ USD, tăng 8,2% và chiếm 53% tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này. Tiếp theo là thị trường Đài Loan (Trung Quốc) với 2,26 tỷ USD, tăng 11,5%; Hàn Quốc với 2,1 tỷ USD, tăng 2,6%; Hoa Kỳ với 1,67 tỷ USD, tăng 12,6%...

Nguồn: Haiquanonline

Đọc nhiều trong tuần

Hàng hóa phái sinh là gì?
Hàng hóa phái sinh là gì?

Phái sinh là một hợp đồng giữa hai bên xác định các điều kiện (đặc biệt là ngày tháng, giá trị kết quả và các định nghĩa của các biến cơ sở, nghĩa vụ hợp đồng của các bên, và số t…