Sản lượng thịt của Nga 10 tháng năm 2022 tăng 7,1%

Sản lượng thịt của Nga 10 tháng năm 2022 tăng 7,1%

Theo số liệu của Rosstat, sản lượng thịt của Nga 10 tháng năm 2022 tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2021 và lên tới 2,75 triệu tấn.

Sản lượng thịt gia súc, thịt lợn, thịt cừu, thịt dê, thịt ngựa và các loại thịt động vật khác trong tháng 10/2022 đạt 289,3 nghìn tấn, tăng 6% so với tháng 10/2021 và tăng 2,3 nghìn tấn so với tháng 9/2022.
Theo Rosstat, sản lượng thịt lợn hơi, ướp lạnh trong tháng 10/2022 lên tới 261,4 nghìn tấn, tăng 7,2% so với tháng 10/2021 và tăng 2,1% so với tháng 9/2022. Tính chung trong 10 tháng năm 2022, sản lượng thịt lợn hơi, ướp lạnh tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 2,5 triệu tấn.
Sản lượng thịt gia cầm ướp lạnh tháng 10/2022 đạt 286,9 nghìn tấn, tăng lần lượt 2,1% và 3,6% so với tháng 10/2021 và tháng 9/2022. Tính chung 10 tháng năm 2022, sản lượng thịt gia cầm ướp lạnh giảm 0,1% so với cùng kỳ năm 2021, xuống 2,8 triệu tấn. 

Nguồn: Vinanet/VITIC/euromeatnews

Đọc nhiều trong tuần

Hàng hóa phái sinh là gì?
Hàng hóa phái sinh là gì?

Phái sinh là một hợp đồng giữa hai bên xác định các điều kiện (đặc biệt là ngày tháng, giá trị kết quả và các định nghĩa của các biến cơ sở, nghĩa vụ hợp đồng của các bên, và số t…