Xuất khẩu sắt thép 8 tháng năm 2022 giảm mạnh

Xuất khẩu sắt thép 8 tháng năm 2022 giảm mạnh

8 tháng năm 2022, cả nước xuất khẩu hơn 5,92 triệu tấn sắt thép các loại với kim ngạch đạt 6,08 tỷ USD.
Theo thông tin mới nhất từ Tổng cục Hải quan, tháng 8/2022, xuất khẩu sắt thép các loại của cả nước đạt gần 513.736 tấn với kim ngạch gần 457,61 triệu USD, giảm 16,3% về lượng và giảm 29% về kim ngạch so với tháng 7/2022. Như vậy, xuất khẩu sắt thép giảm liên tiếp trong hai tháng gần đây và tháng 8/2022 ở mức thấp nhất kể từ tháng 6/2020.
Tính chung 8 tháng năm 2022, cả nước xuất khẩu hơn 5,92 triệu tấn sắt thép các loại với kim ngạch đạt 6,08 tỷ USD, giảm 30,3% về lượng và giảm 13,4% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2021.
Đáng chú ý, xuất khẩu của mặt hàng này sang Trung Quốc giảm rất mạnh. Cụ thể, hết tháng 8, xuất khẩu sắt thép sang Trung Quốc chỉ đạt 93.485 tấn, kim ngạch 55,5 triệu USD, giảm 95% cả về lượng và kim ngạch so với cùng kỳ năm 2021.
Trong khi cùng kỳ 2021 là hơn 1,77 triệu tấn và kim ngạch đạt gần 1,08 tỷ USD. Như vậy, 8 tháng đầu năm xuất khẩu sắt thép sang thị trường Trung Quốc giảm hơn 1 tỷ USD với giảm gần 1,68 triệu tấn.
Diễn biến xuất khẩu sắt thép sang hai thị trường chính là EU và Mỹ 8 tháng qua biến động rất thất thường và liên tiếp giảm mạnh trong hai tháng gần đây.
Nếu so với cùng kỳ năm trước, lượng sắt thép xuất khẩu sang hầu hết thị trường chính 8 tháng đầu năm đều giảm như: Campuchia là 848.280 tấn, giảm 2,4%; Mỹ là 452.632 tấn, giảm 15,6%... Trong các thị trường xuất khẩu chủ lực, chỉ EU đạt 1,13 triệu tấn, tăng nhẹ 0,8%. Năm 2021, cả nước xuất khẩu hơn 13 triệu tấn sắt thép các loại, kim ngạch đạt 11,8 tỷ USD.
Sắt thép xuất khẩu sang thị trường Đông Nam Á chiếm 41,3% trong tổng lượng và chiếm 35,3% trong tổng kim ngạch, đạt 2,45 triệu tấn, tương đương 2,15 tỷ USD, giảm 8,7% về lượng, nhưng tăng 4,5% kim ngạch so với cùng kỳ năm 2021.
Sắt thép xuất khẩu sang thị trường FTA – CPTTP chiếm 16,4% trong tổng lượng và chiếm 14,8% trong tổng kim ngạch, đạt 969.524 tấn, tương đương 899,15 triệu USD, tăng 36,6% về lượng và tăng 50,9% kim ngạch so với cùng kỳ năm 2021.

Xuất khẩu sắt thép 8 tháng năm 2022

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 11/9/2022 của TCHQ)

Xuất khẩu sắt thép 8 tháng năm 2022 giảm mạnh

 

Nguồn: Vinanet/VITIC

Đọc nhiều trong tuần

Hàng hóa phái sinh là gì?
Hàng hóa phái sinh là gì?

Phái sinh là một hợp đồng giữa hai bên xác định các điều kiện (đặc biệt là ngày tháng, giá trị kết quả và các định nghĩa của các biến cơ sở, nghĩa vụ hợp đồng của các bên, và số t…