Sản lượng ngũ cốc của Brazil niên vụ 2022/23 ước đạt 312,2 triệu tấn

Sản lượng ngũ cốc của Brazil niên vụ 2022/23 ước đạt 312,2 triệu tấn

Sản lượng ngũ cốc của Brazil niên vụ 2022/23 ước đạt 312,2 triệu tấn, tăng 15%, tức tăng 40,8 triệu tấn so với vụ 2021/22, do thời tiết thuận lợi, năng suất tăng. 
Với tổng diện tích gieo trồng ước đạt 77 triệu ha, nông nghiệp Brazil duy trì xu hướng tăng trưởng như những năm gần đây và dự kiến sẽ đạt mức kỷ lục. Diện tích gieo trồng vụ 2022/23 tăng 3,3%, tức tăng 2,49 nghìn ha so với diện tích của vụ 2021/22.
Đậu tương, đứng thứ ba về diện tích gieo trồng trong niên vụ hiện tại, tăng 4,6% so với niên vụ trước, đạt 43,4 triệu ha. Dự kiến sẽ kết thúc gieo trồng vào cuối tháng 12 và điều kiện thời tiết thuận lợi cho gieo trồng.
Dự báo tổng sản lượng ngô đạt 125,8 triệu tấn trong vụ thu hoạch 2022/23, với mức tăng dự kiến là 11,2% so với vụ thu hoạch trước. Việc gieo trồng ngô vụ đầu tiên đã phát triển tốt ở tất cả các vùng trồng.
Dự báo tiêu thụ đậu tương của Brazil năm 2023 giảm từ 51,43 triệu tấn xuống 50,68 triệu tấn, trong đó tỷ lệ sử dụng đậu tương để chế biến biodiesel và diesel trong ba tháng đầu năm 2023 sẽ là 10%. Ước tính dự trữ đậu tương cuối vụ thu hoạch 2022/23 sẽ tăng từ 5,28 triệu tấn lên 6 triệu tấn.
Ước tính xuất khẩu ngô vụ thu hoạch 2021/22 tăng lên 41,5 triệu tấn, do khối lượng xuất khẩu tăng trong tháng 11 và dự báo tháng 12 cũng tăng. Do đó, lượng dự trữ chuyển sang vụ mới đã được điều chỉnh thành 7,1 triệu tấn.

Nguồn: Vinanet/VITIC/pi333

Đọc nhiều trong tuần