Xuất khẩu thịt lợn của Mỹ tháng 10/2022 đạt mức cao nhất trong 16 tháng

Xuất khẩu thịt lợn của Mỹ tháng 10/2022 đạt mức cao nhất trong 16 tháng

Theo số liệu của USDA vừa được Liên đoàn Xuất khẩu Thịt Mỹ (USMEF) công bố, xuất khẩu thịt lợn của Mỹ trong tháng 10/2022 đạt mức cao nhất trong 16 tháng.

Xuất khẩu thịt lợn của Mỹ trong tháng 10/2022 đạt 238.198 tấn, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước và đây là mức cao nhất kể từ tháng 6/2021. Kim ngạch xuất khẩu thịt lợn tăng 13% lên 697,3 triệu USD, cao nhất kể từ tháng 5/2021. Tính chung 10 tháng năm 2022, khối lượng thịt lợn xuất khẩu của Mỹ đạt 2,18 triệu tấn, giảm 12% so với cùng kỳ năm ngoái, trị giá 6,26 tỷ USD (giảm 8%).
Xuất khẩu nội tạng lợn tăng mạnh trong tháng 10/2022, đạt mức 55.271 tấn, tăng 33% so với tháng 10/2021, kim ngạch xuất khẩu cao kỷ lục 126,2 triệu USD, tăng 29%. Tăng trưởng chủ yếu do xuất khẩu kỷ lục sang Trung Quốc/Hồng Kông (37.499 tấn, tăng 51% so với tháng 10/2021), xuất khẩu cũng tăng đáng kể sang Mexico (11.941 tấn, lớn nhất kể từ đầu năm 2020) và sang Nhật Bản (1.225 tấn, lớn nhất kể từ năm 2018). Tính chung 10 tháng năm 2022, tổng xuất khẩu nội tạng lợn của Mỹ đạt 426.232 tấn, giảm 5% so với cùng kỳ năm trước, trị giá 1,03 tỷ USD (giảm 1%).
Xuất khẩu thịt lợn và nội tạng lợn trong tháng 10/2022 sang thị trường hàng đầu Mexico chỉ tăng nhẹ 1% về lượng so với tháng 10/2021, đạt 84.915 tấn, nhưng kim ngạch xuất khẩu sang Mexico đạt mức kỷ lục 203,1 triệu USD, tăng 41%.
Xuất khẩu thịt lợn tháng 10/2022 sang Trung Quốc/Hồng Kông tăng 37% so với tháng 10/2021, đạt 57.345 tấn, trị giá 141,3 triệu USD (tăng 39%). Mặc dù, xuất khẩu tăng phần lớn đối với nội tạng lợn, nhưng xuất khẩu thịt lợn cắt khúc sang thị trường này cũng tăng 16% lên 19.846 tấn, trị giá 54,1 triệu USD (tăng 37%).
Xuất khẩu thịt lợn tháng 10 sang Hàn Quốc tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái lên 12.535 tấn, giá trị tăng 26% lên 43,7 triệu USD.
Xuất khẩu thịt lợn tháng 10 sang Cộng hòa Dominica đạt 7.218 tấn, tăng 45% so với tháng 10/2021, giá trị xuất khẩu tăng 59% lên 21,8 triệu USD.
Xuất khẩu thịt lợn sang Colombia trong tháng 10 giảm 32% so với tháng 10/2021 cả về khối lượng (8.009 tấn) và giá trị (21,4 triệu USD).

Nguồn: Vinanet/VITIC/pi333

Đọc nhiều trong tuần